Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura u 2022. godini

Navodnjavanje je jedna od najvažnijih agrotehničkih mjera koja ima za cilj nadoknaditi nedostatke vode koji se javljaju pri uzgoju poljoprivrednih kultura, a koji su ograničavajući faktor za postizanje njihovog punog biološkog potencijala. Navodnjavanje se koristi u uzgoju poljoprivrednih kultura, održavanju krajolika i obnovi vegetacije na tlima narušene teksture, u sušnim područjima i u razdobljima nedostatne količine oborina. Navodnjavanje doprinosi postizanju optimalnih prinosa, osigurava uzgoj zdravih biljaka te povećava otpornosti biljaka na klimatske promjene. U vremenima nepredvidivih i ekstremnih klimatskih pojava, navodnjavanje je jedan od ključnih faktora osiguranja prehrambene sigurnosti stanovništva. Cilj Programa uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) podržati aktivnosti znanstveno istraživačkih ustanova kojima se doprinosi opremanju poligona za provedbu istraživanja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za potrebe istraživanja utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju hrane i okoliš. Programom se sufinancira uspostavljaju poligona s pokusnim poljskim pokusima istraživanja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za potrebe istraživanja utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju hrane i okoliš.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.9.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21673