Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o određivanju ulaznih točaka za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

Pravilnikom o određivanju ulaznih točaka za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca osigurava se provedba članka 66. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/21) i članka 55. stavka 4. te članka 83. stavka 2. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (Narodne novine br. 52/21). Pravilnikom o određivanju ulaznih točaka za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca određuju se: - cestovne ulazne točke i ulazne točke za zračni promet za unošenje u Republiku Hrvatsku kućnih ljubimaca ptica u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, navedenih u dijelu B. Priloga I., - cestovne, željeznička, pomorske, riječne ulazne točke i ulazne točke za zračni promet za unošenje u Republiku Hrvatsku kućnih ljubimaca navedenih u dijelu A. i B. Priloga I. Uredbe (EU) br. 576/2013 u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, prilikom njihova unosa u Europsku uniju iz trećih zemalja. Pravilnikom o određivanju ulaznih točaka za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca se radi nedostatka stalne carinske službe zračna ulazna točka Mali Lošinj briše iz popisa odobrenih ulaznih točaka, a temeljem popisa graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini na kojima se vrši kontrola kućnih ljubimaca (Službeni glasnik BiH br. 25/18) se cestovne ulazne točke Gornji Brgat i Strmica brišu sa popisa odobrenih ulaznih točaka, dok su u popis odobrenih ulaznih točaka uvršteni Jasenovac, Hrvatska Dubica i Hrvatska Kostajnica, pomorska ulazna točka Šibenik te ulazna točka za zračni promet Brač. Pravilnikom o određivanju ulaznih točaka za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca stavlja se izvan snage Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca (»Narodne novine« broj 91/19, 132/13, 44/14 i 87/15).

Savjetovanje je otvoreno do: 19.4.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23796