Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za aktivnosti stvaranja mreža, partnerskih sporazuma, ugovora ili udruženja te za aktivnosti koje se provode u okviru tih mreža, partnerskih sporazuma, ugovora ili udruženja, uključujući aktivnosti prikupljanja i upravljanja podacima, studije, pilot projekte, širenje znanja i rezultata istraživanja, seminare i najbolje prakse. Korisnik potpore može biti javnopravno tijelo, ribar, organizacija ribara ili nevladina organizacija.

Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te provedbenim i delegiranim aktima koji iz iste proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.5.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5184