Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi

Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi predviđa se odgoda primjene odredbi važećeg Pravilnika u dijelu dostave mjesečnih očevidnika za pojedine tipove uzgoja s početka 2022. na početak 2023. godine, kao i manje izmjene i dopune važećih odredbi, zbog jasnijeg izričaja i potpune usklađenosti s elektroničkim načinom dostave podataka u okviru Informacijskog sustava ribarstva. Sve navedene izmjene i dopune u najvećoj su mjeri tehničke naravi i izravno vezane uz funkcionalnost, doradu i usklađivanje samog informacijskog sustava s novim konceptom dostave podataka.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.3.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20036