Prijedlog pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je Prijedlog Pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (u daljnjem tekstu: Pravilnik) s obzirom na to da je potrebno osigurati pravni temelj za izdavanje Odobrenja u novom autorizacijskom ciklusu, odnosno u periodu nakon 30. lipnja 2022. godine, što je rok važenja aktualnih Odobrenja izdanih na temelju Pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine. Ovim prijedlogom Pravilnika planirano je propisati uvjete i način izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: Odobrenje) pridnenom povlačnom mrežom – koćom (u daljnjem tekstu: pridnena koća), rok važenja Odobrenja, kriterije za izdavanje Odobrenja, sadržaj obrasca Odobrenja, uvjete pod kojima je moguće prenositi Odobrenja i sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja. Nova Odobrenja bi imala rok važenja do 1. ožujka 2024. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20679