Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za siječanj/veljaču 2019. godine

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za siječanj/veljaču 2019. godine

Opis savjetovanja: Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva naknadu ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskih plovila obuhvaćenih prostorno-vremenskim ograničenjem obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom koja se provodi u razdoblju od 16. siječnja 2019. godine u 00:00 sati do 14. veljače 2019. u 24:00 sati na području na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske, a sukladno Planu upravljanja ribolovom male plave ribe okružujućom mrežom plivaricom „srdelarom“ i Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi za europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondove) te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9976