Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnik o dopuni Pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Ovim Pravilnikom dopunjava se Pravilnik o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 104/2022) na način da se ponuditelju daje mogućnost da u Gospodarskom programu, koji prilaže uz ponudu na natječaju za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, upiše više vrsta poljoprivredne proizvodnje kojom se namjerava baviti na poljoprivrednom zemljištu za koje ponosi ponudu, uz uvjet da se radi o vrstama poljoprivrednom proizvodnje koje se daju u zakup na isti rok zakupa. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o dopuni Pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske je 25. travnja 2023.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.4.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23888