Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na Prijedlog pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Prijedlogom pravilnika o provođenje javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske propisuje se dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o provođenje javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske je do 04. rujna 2018. godine. Predmetni pravilnik potreban je jedinicama lokalne samouprave za provođenje javnih natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. U cilju što bržeg pokretanja postupka raspolaganja od strane jedinica lokalne samouprave i stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta vlasništvu Republike Hrvatske, rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8343