Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma kojim se propisuje način obračuna naknade za plaćanja općekorisnih funkcija šuma.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.3.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16034