Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. - 1. dio

Ministarstvo poljoprivrede je u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede do 2030 (SPUO). Predmet Strateške studije o utjecaju na okoliš je procjena vjerojatno značajnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi koji bi mogli nastati provedbom Strategije poljoprivrede. Provedbom postupka SPUO-a stvara se osnova za promicanje održivog razvoja kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u strategije, planove i programe pojedinog područja. Postupak SPUO se provodi temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08). Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. upućuje se u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji uključuje i objavu na internetskim stranicama, javni uvid i javno izlaganje te mišljenja tijela i osoba.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16248