Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine donose se radi efikasnije provedbe Nacionalnog programa u financijskoj godini 2022. i 2023. Temeljem iskustava iz dosadašnje provedbe proizvođači predlažu daljnju provedbu mjera Nacionalnog programa ali bez povećanog intenziteta potpore, uz izmijenjene kriterije za rangiranje u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda i mjeri Ulaganja u vinarije i prestanak provedbe mjera „krizne destilacije“ i kriznog skladištenja“. Ukazano je iskazan povećan interes, vidljiv kroz velik broj prijava podnesenih na javni poziv za dodjelu sredstava pomoći u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda i mjeri Ulaganja u vinarije, dijelom uvjetovan upravo povećanim intenzitetom potpore. Tako velik interes je veći od raspoloživih sredstava Nacionalnog programa stoga predlažu izmijene kriterija za rangiranje u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda i mjeri Ulaganja u vinarije. Zato se u obje mjere predlaže novi kriterij bodovanja za one korisnike koji po prvi puta sudjeluju u pojedinoj mjeri Nacionalnog programa.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.2.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19943