Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o poljoprivredi

Savjetovanje se provodi radi prikupljanja mišljenja zainteresirane javnosti na Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o poljoprivredi. U provedbi Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/15) uočene su brojne poteškoće iz razloga nedovoljne jasnoće pojedinih odredbi ili nedovoljne pravne osnove za postupanje temeljem pojedinih odredbi trenutno važećeg Zakona, te je zbog toga bilo potrebno izraditi sveobuhvatni i jasniji pravni okvir kojim će se na bolji i učinkovitiji način omogućiti donošenje nacionalnih podzakonskih propisa u cilju provedbe svih relevantnih europskih uredbi kojima se regulira područje zajedničke poljoprivredne politike. Uz preuzimanje odredbi europskih uredbi to podrazumijeva i donošenje nacionalnih strateških i programskih dokumenata s utvrđenim nacionalnim ciljevima, prioritetima, mjerama i mehanizmima djelovanja. Iz toga razloga bilo je potrebno jasnije propisati odnosno preciznije regulirati pojedine odredbe spomenutog važećeg zakonskog propisa i to osobito pitanje doniranja hrane, pružanja potpora iz državnog proračuna, provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja, nadležnost i postupanje inspekcija, te propisati odnosno odredbama regulirati pojedina područja koja do sada nisu bila regulirana u nekom od zakonskih propisa, a odnose se na provedbu Codex Alimentariusa po pitanju primjene harmoniziranih međunarodnih standarda za hranu u Republici Hrvatskoj, pravila o aromatiziranim proizvodima od vina te odredbe vezane uz stolne vode. Kako je razmatranjem i analizom teksta važećeg zakonskog propisa uočeno da bi se trebao izmijeniti i dopuniti značajan dio odredbi istog, pristupa se izradi novog zakonskog propisa.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6817