Prijedlog Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom

Ovim se Pravilnikom uređuje obavljanje gospodarskog ribolova okružujućom mrežom plivaricom srdelarom u dijelu koji se odnosi na ribolovne mogućnosti. U tom smislu preuzeta su ograničenja koja proizlaze iz GFCM Preporuka za upravljanje malom plavom ribom na Jadranu, a koja uključuju ograničenja ribolovnog napora, ograničenja ulova, obustave ribolova u neprekinutom trajanju od minimalno 30 dana (radi zaštite srdele u zimskom periodu i radi zaštite inćuna u proljetnom periodu) kao i prostorno-vremensku regulaciju s ciljem zaštite mlađih godišnjih klasa sitne plave ribe u dijelovima unutarnjeg mora. Novi Pravilnik, u odnosu na postojeći, donosi cjeloviti tekst, pregledno razrađuje odredbe te unosi dodatnu jasnoću posebno u dijelu prostorno-vremenske regulacije u odnosu na različite segmente flote.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.3.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15974