Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“

Ovaj Pravilnik se donosi na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a istim se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za izradu i provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište u okviru provedbe mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“ u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Isti podrazumijeva dodjelu potpore za sufinanciranje troškova vezanih uz pripremu i provedbu godišnjih planova proizvodnje i stavljanja na tržište, odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede prema posebnim propisima, a dodjeljuje se organizacijama proizvođača ili udruženjima organizacija proizvođača priznatim od strane Ministarstva poljoprivrede u skladu sa Uredbom (EU) br. 1379/2013 o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture te Pravilnikom o organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama („Narodne novine“, broj 46/2015)

Savjetovanje je otvoreno do: 29.12.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6634