Savjetovanje s javnošću za Ažurirani Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2022. godinu s obrascem prethodne procjene

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2022. godinu i pripadajuće Obrasce prethodne procjene provedeno je u razdoblju od 29. rujna 2021. do 14. listopada 2021. godine.U tijeku provedbe navedenog savjetovanja javila se potreba za dopunom Prijedloga plana, i to Zakonom o gnojidbenim proizvodima (EU) i Zakonom o hrani (EU). Zakon o gnojidbenim proizvodima (EU) planiran je Planom zakonodavnih aktivnosti za 2021., a Zakon o hrani (EU) predviđen je kao ad hoc zakon u 2021. godini. Oba zakona povučena su iz procedure donošenja za 2021. godinu. Za Zakon o hrani (EU) izrađen je Obrazac prethodne procjene iz razloga što će se povlačenjem Zakona o ljekovitoj hrani za životinje (EU) iz procedure donošenja za 2021. godinu materija istog urediti novim Zakonom o hrani dok za Zakon o gnojidbenim proizvodima (EU) nije potrebno izrađivati navedeni Obrazac jer je isti izrađen u 2020. godini u okviru Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu te se obuhvat sadržaja zakona ne mijenja. Slijedom navedenoga, Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Ažurirani Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva poljoprivrede za 2021. godinu.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18968