Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Program Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda provodi se u skladu s Nacionalnom strategijom za provedbu Školske sheme Republike Hrvatske od školske godine 2017./2018. do 2022./2023., čije su izmjene i dopune donesene na Sjednici Vlade RH od 29. srpnja 2021. godine (https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2021/08/Nacionalna-strategija-skolska-shema-2017_2023.pdf ) te u skladu s Pravilnikom o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. („Narodne novine“, broj 93/21 i 16/22). U skladu sa Smjernicama za primjenu članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15), savjetovanje s javnošću u pravilu traje 30 dana, međutim može trajati kraće, primjerice u slučaju potrebe ispunjavanje uvjeta za korištenje EU fondova ili drugih obveza po međunarodnim ugovorima ili drugi opravdani razlozi. Budući da je riječ o programu financiranom iz EU izvora (Europski fond za jamstva u poljoprivredi), svrha donošenja navedenog akta dodatno je tehničko usklađivanje s izmjenama Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/40 kako bi se osigurala usklađenost s mjerodavnim pravom posebice poštivanje pravila javne nabave prilikom odabira podnositelja zahtjeva za potporu. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za navedene izmjene i dopune Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda već je provedeno u trajanju od 10 dana od 01. srpnja do 11. srpnja 2022. godine te je za isto objavljeno izvješće. Međutim, zbog naknadno zaprimljene komunikacije Europske komisije nužno je ugraditi odredbe vezane uz odabir podnositelja te samim time ponoviti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.7.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21264