Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Prijedlogom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote se briše stavak 3 iz članka 24., a kako bi se propis uskladio s EU zakonodavstvom.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.3.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20118