Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom koji obuhvaća uvjete, namjenu i način obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, konstrukcijsko-tehničke osobine ribolovnog alata i opreme za ribolov plivaricom srdelarom te uvjete i način izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru plivaricom srdelarom za slijedeće trogodišnje razdoblje. Prijedlog Pravilnika sadrži kriterije za izdavanje Odobrenja koji između ostalog uključuje minimalni broj ribolovnih dana rada plivaricom srdelarom po segmentu plovila u razdoblju od 1. srpnja 2014. godine do 1. rujna 2017. godine, a koji su evidentirani u elektronskoj bazi podataka Informacijski sustav morskog ribarstva temeljem dostavljenih očevidnika o gospodarskom ribolovu. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“ broj 101/2014, 125/2014, 140/2014, 147/2014, 2/2015, 37/2015, 44/2015, 134/2015, 94/2016, 118/2016, 123/2016).

Savjetovanje je otvoreno do: 10.10.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6073