Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika za provedbu mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Rekonstrukcijom i izgradnjom male infrastrukture u ruralnim područjima stvaraju se preduvjeti za poticanje društveno-gospodarskog rasta i zaustavljanje negativnog depopulacijskog trenda u ruralnim područjima. Dodjelom potpore jedinicama lokalne samouprave za izradu razvojnih planova postiže se veća učinkovitost dodjele potpore predviđene kroz pojedine operacije unutar podmjera, obzirom da se prihvatljive operacije trebaju provoditi u skladu s planovima za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima. Cilj provedbe operacija u okviru mjere \"Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima\" je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti. Posebne vrste operacija će potaknuti razvoj ruralnog gospodarstva i pomoći u izazovima koji su specifični u ruralnim sredinama kao što su gospodarski, zemljopisni i demografski uvjeti koji se odnose na udaljenost, smanjenje stanovništva, starenje, društvenu izolaciju i tržišnu strukturu koje mogu utjecati na živote ljudi. Udaljenosti od gospodarskih središta i usluga s ograničenim lokalnim sadržajima stvaraju dodatne izazove. Ulaganja putem ove mjere imaju za cilj ublažiti neke od tih poteškoća osobito nedostatak pristupa uslugama i infrastrukturi, kao što su ulaganja u ceste, pristup sustavu vodoopskrbe i odvodnje javne prostore, razvoj kulturnih, sportskih sadržaja i sadržaja za slobodno vrijeme. Ulaganja koja potiču rast i promicanje ekološke, društveno-gospodarske održivosti ruralnih područja u skladu s lokalnim planovima razvoja / strategijama bit će usmjerena u okviru ovog prioriteta kako bi se postiglo gospodarskog oživljavanje ruralnih područja i promicali rast i razvoj novih radnih mjesta.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7217

Obrazloženje:

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ (u daljnjem tekstu: mjera 7) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. U okviru mjere 7 potpora se dodjeljuje za tri podmjere, odnosno četiri tipa operacija. Podmjera 7.1 Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti - Tip operacije 7.1.1 Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima. Podmjera 7.2 Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije - Tip operacije 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i Tip operacije 7.2.2 Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta. Podmjera 7.4 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu - Tip operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. S ciljem poštivanja rokova iz Plana objave natječaja, odnosno učinkovitijeg iskorištavanja sredstava koja su korisnicima na raspolaganju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj savjetovanje je otvoreno do: 18.04.2018.