Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom

Tijekom provedbe postupka izdavanja Odobrenja za ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je veći broj zamolbi za pronalaskom rješenja za ostvarivanje prava na izdavanje Odobrenja za plovila koja ne udovoljavaju kriterijima propisanim u članku 6. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom („Narodne novine“ br.102/17.). Analizirajući pristigle zahtjeve, zaključeno je da postoji potreba da se objavi dopuna Pravilnika kojom bi se osiguralo premošćivanje određenih situacija u kojima, zbog posebno otegotnih okolnosti, pojedina plovila nisu bila u stanju prikupiti potreban broj ribolovnih dana te udovoljiti uvjetima za izdavanje odobrenja i nastavak ribolova. Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica sadrži odredbe kojima se predviđaju dva izuzeća od uvjeta minimalnog broja ostvarenih ribolovnih dana za izdavanje odobrenja. Na ovaj način, pod određenim uvjetima, omogućilo bi se izdavanje odobrenja za ribolov pridnenom povlačnom mrežom koćom plovilima u slučaju potonuća ili duže nemogućnosti plovidbe, ukoliko su ista ponovno osposobljena te nastavila s ribolovnom aktivnošću.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7941

Obrazloženje:

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom sadrži dva izuzeća od uvjeta minimalnog broja ostvarenih ribolovnih dana za izdavanje odobrenja. Te bi odredbe omogućile izdavanje odobrenja za ribolov pridnenom povlačnom mrežom koćom plovilima u slučaju potonuća ili duže nesposobnosti za plovidbu, pod uvjetom da su ista ponovno osposobljena te da su nastavila s ribolovnom aktivnošću. Kako se radi o situacijama u kojima zbog posebno otegotnih okolnosti, pojedina plovila nisu prikupila potreban broj ribolovnih dana i udovoljila uvjetima za izdavanje odobrenja i nastavak ribolova, ovakve je slučajeve potrebno što je moguće žurnije riješiti i na taj način minimizirati negativne posljedice uzrokovane obustavom rada.