Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

U provedbi mjera poljoprivredne politike koje se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR) u razdoblju 2023.-2027. u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 (SL L 435, 6.12.2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2116) potrebno je osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske. Kako bi se navedeno postiglo, potrebno je u Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi) propisati odredbe u svrhu ispunjavanja istog. Također je utvrđena i potreba dodatnog unaprjeđenja postojećih normativnih rješenja u području savjetovanja poljoprivrednika i drugih korisnika potpora u okviru Zajedničke poljoprivredne politike.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.7.2023.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24457