Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

Opis savjetovanja: Zbog administrativne pogreške u Provedbenoj direktivi Komisije (EU) 2016/2109 (2) kojom je izmijenjena Direktiva 66/401/EEZ upućivanje na fusnotu „(1)” u Prilogu III. Direktivi 66/401/EEZ slučajno je izbrisano iz unosa „Poaceae (Gramineae)”. Zbog toga države članice više ne mogu odobriti povećanje najveće mase partije na 25 tona ako je dobavljač za to dobio odobrenje nadležnog tijela.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.11.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9239