Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Ovim dokumentom mijenja se i dopunjuje trenutno važeći Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu („Narodne novine“, broj 27/19, 77/20 i 74/22) koji se provodi u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine. Izmjene se odnose na odredbe kojima će se omogućiti lakše usklađivanje i prilagodbu administrativnih obrazaca i postupaka lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu prilikom prelaska na službenu valutu euro. Uz navedeno, izmjenama se omogućavaju izmjene lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu i nakon 31. prosinca 2022. godine, a kako bi se raspoloživa sredstva što učinkovitije iskoristila do kraja provedbe (do kraja 2023. godine). Dodatno, usklađena je i odredba za naknadu po prijeđenom kilometru sukladno stupanju na snagu izmjena Pravilnika o porezu na dohodak.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.1.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22962