Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća

Nacionalna strategija za održive operativne programe u sektoru voća i povrća (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) izrađuje se na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. Prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 te Ominubus Uredbom (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. Prosinca 2017, Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2017/891 оd 13. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 892/2017 (EU) 2017/892 оd 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća. Nacionalna strategija primjenjuje se na odobrene operativne programe koje provode priznate proizvođačke organizacije i njihova udruženja od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2024. godine. Za potrebe provedbe Nacionalne strategije cjelokupni teritorij Republike Hrvatske predstavlja jednu regiju. Nacionalna strategija provodi se u skladu sa člankom 48. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/2018). Nacionalnom strategijom određuju se razvojni prioriteti i ciljevi u sektoru voća i povrća u Republici Hrvatskoj te utvrđuju pravila kojima se osigurava učinkovita provedba operativnih programa priznatih organizacija proizvođača i njihovih udruženja u sektoru voća i povrća. Nacionalnom strategijom u sektoru voća i povrća osigurava se financijska potpora proizvođačkim organizacijama i njihovim udruženjima za provedbu višegodišnjih operativnih programa putem operativnog fonda. Operativni program proizvođačke organizacije, kao respektabilne, tržišno konkurentne proizvođače jedinice, predstavlja plan u kojemu su detaljno opisane mjere i aktivnosti koje proizvođačka organizacija planira poduzeti kako bi postigla zadane ciljeve. Učinkovita provedba koncizno strukturiranih i mjerljivih operativnih programa doprinosi ostvarivanju prioriteta i ciljeva Nacionalne strategije.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.9.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11836