Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. - 2026. godine

Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. do 2026. godine.

Prijedlogom Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta se utvrđuju izvori financiranja, okvirni iznos dostupnih financijskih sredstava, okvirna površina zemljišta na kojoj je moguće provesti komasaciju uz dostupna financijska sredstva, razdoblje za provedbu komasacije u skladu s navedenim podacima, pravila i mjere za provedbu programa kao i mjerila za odabir određenog područja radi ispunjenja važećeg programa, te uvjeti, kriteriji i način korištenja financijskih sredstava (alokacija).

Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta je do 8.10.2022.
Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine, u okviru reformske mjere Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasacija propisani su rokovi za provedbu pojedinih faza postupka komasacije te se provodi se skraćeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 8 dana. Skraćeno savjetovanje omogućiti pravovremeno donošenje Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. do 2026. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.10.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21837