Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2018. i 2019. godini

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2018. i 2019. godini

Opis savjetovanja: Do donošenja novog Zakona o morskom ribarstvu (\"Narodne novine\" br. 62/17.) ribolov u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše bio je reguliran Odlukom ministra donesenom na temelju Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu (»Narodne novine«, br. 148/04, 152/04, 55/05, 96/06, 123/09 i 130/09), a koja više nije na snazi. Prijedlog Pravilnika o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2018. i 2019. godini sadrži odredbe kojima se radi održivog upravljanja biološkim bogatstvima propisuju ribolovni alati, njihove karakteristike te način i razdoblje obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše. Ovim se propisom planira u ovom području omogućiti ribolov jednostrukim mrežama stajaćicama minimalne veličine oka od 64 mm i maksimalne duljine do 800 m u razdoblju od 15. studenoga 2018. godine do 15. svibnja 2019. godine, te ribolov trostrukim mrežama stajaćicama siparama maksimalne duljine do 500 m od 1. veljače do 15. svibnja 2019. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.11.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9196