Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Opis savjetovanja: Osnovni cilj izmjene i dopune Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja je da se izmjenama unaprijedi i poboljša sustav priznavanja sorti poljoprivrednog bilja u Republici Hrvatskoj. Priznavanje duhana će se provoditi samo na temelju DUS ispitivanja, bez VCU ispitivanja, a samim time doći će do smanjenja troškova za podnositelje zahtjeva. Osim smanjenja troškova podnositelji zahtjeva dobiti će brže rezultate, a time će moći ranije staviti na tržište novo priznate sorte/hibride. Kemijske analize žitarica raditi će na sve četiri repeticije pomoću NIR uređaja, te će troškovi analiza biti jeftiniji podnositeljima zahtjeva, a kemijska svojstva će se moći statistički analizirati temeljem toga će se dobiti pouzdaniji podaci za kemijsku analizu u postupku priznavanja sorti. Promjenom rokova dostave uzoraka sjemena omogućiti će se pravovremena priprema pokusa za sjetvu u optimalnim rokovima

Savjetovanje je otvoreno do: 29.5.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7346