Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Pripremljeni Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom sadrži odredbu o uspostavi ograničenja ukupnog ulova po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom tijekom razdoblja od mjesec dana kroz naredno tromjesečno razdoblje pri čemu ovo ograničenje podrazumijeva maksimalan ulov od 100 tona svih vrsta.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7923

Obrazloženje:

Pravilnik o dopuni pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom uključuje odredbu kojom se uvodi mjera ograničenja ulova koju je potrebno što žurnije primijeniti, već tijekom narednog tromjesečnog razdoblja, počevši s 30. lipnjem u 12.00 sati. Kako bi ovo bilo u potpunosti provedivo, Pravilnik mora biti objavljen do polovice srpnja 2018. U ovom slučaju se radi o mjeri upravljanja koja se uvodi ovisno o aktualnoj situaciji i trendovima u pogledu kvalitativnog i kvantitativnog sastava ulova.