Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

Tema savjetovanja je: Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta.

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta. Prijedlogom Pravilnika o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta propisuje se način vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta na području jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba i to po katastarskim općinama, katastarskim česticama i katastarskim kulturama, površini i svrsi zbog koje se mijenja namjena te iznosu plaćene naknade i oslobađanje od plaćanja naknade. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta je do 19. siječnja 2019. godine. Predmetni Pravilnik potreban je uredima državne uprave u županijama odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba radi vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta. Savjetovanje je otvoreno do: 19.01.2019.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9900