Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Prijedlogom Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom se omogućuje podnošenje zahtjeva i izdavanje odobrenja onim vlasnicima plovila kojima su izdana odobrenja za razdoblje od 1. travnja do 26. listopada 2021. godine. Nova odobrenja obuhvaćala bi trogodišnje razdoblje, odnosno do 26. listopada 2024. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.10.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17606