Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi u razdoblju 2023.-2027.

Prijedlogom Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi u razdoblju 2023.-2027. uređuje se način obavljanja funkcija i odgovornosti tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi u razdoblju 2023.-2027., u skladu sa Zakonom o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj: 116/2021) i mjerodavnim pravnim propisima Europske unije.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.3.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20102