Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje 2021. do 2023.

Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije), donosi se kao dokument kojim se osigurava provedba Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) usvojene na sjednici Vlade Republike Hrvatske 10. lipnja 2020. godine. Nacionalnom strategijom u sektoru voća i povrća utvrđuju se pravila vezana uz učinkovitu provedbu te se osigurava financijska potpora proizvođačkim organizacijama i njihovim udruženjima za provedbu višegodišnjih (trogodišnjih) operativnih programa putem operativnog fonda. Operativni program proizvođačke organizacije predstavlja plan u kojemu su detaljno opisane mjere i aktivnosti koje ista planira poduzeti kako bi postigla zadane ciljeve, a financira se iz financijskog doprinosa članova (ili same proizvođačke organizacije), financijske pomoći Europske unije (iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi), ali i iz nacionalnih financijskih sredstava (državni proračun). Učinkovita provedba koncizno strukturiranih i mjerljivih operativnih programa doprinosi ostvarivanju sljedećih prioriteta i ciljeva Nacionalne strategije: 1. Tržišna orijentiranost, pozicioniranje i konkurentnost; 2. Održiva proizvodnja i učinkovitost upravljanje prirodnim resursima; 3. Ublažavanje posljedica nepovoljnih tržišnih uvjeta i posljedica klimatskih promjena. Dodatno, Pravilnikom o provedbi Nacionalne strategije propisuje se sadržaj operativnog programa, postupak odobravanja operativnih programa, osnivanje operativnog fonda, trajanje operativnog programa, pravila o financiranju operativnih fondova, podnošenje zahtjeva za potporu, nadzor, procjena, vrednovanje i ocjenjivanje provedbe operativnih programa, obavještavanje i izvješćivanje o operativnim programima i operativnim fondovima, administrativne kontrole i kontrole na terenu provedbe operativnih programa, administrativne kazne, novčane kazne i druge sankcije za nepravilnosti povezane s provedbom operativnih programa.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.12.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15402