Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu

Dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu regulira se donošenjem podzakonskg akta, sukladno članku 50. stavku 2. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 62/17 i 14/19) i članku 25. stavku 3. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“, br. 130/17 i 111/18). Prijedlog pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu sadrži odredbe kojima se propisuje oblik, sadržaj, način popunjavanja te način i rokovi dostave dokumentacije u okviru prikupljanja društveno-gospodarskih podataka u gospodarskom ribolovu na moru, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture čime se osigurava provedba Uredbe (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (SL L 157, 20.6.2017.) te provedbenih i delegiranih akata koji iz iste proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.6.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14276