Prijedlog Pravilnika o vinogradarstvu

Pravilnik o vinogradarstvu Pravilnikom se propisuju detaljne odredbe o područja uzgoja vinove loze, pravila za uspostavu povijesnih položaja vinograda, uređuje se nacionalna lista priznatih kultivara vinove loze kao dopuštenih, preporučenih i autohtonih kultivara, uvjeti upravljanja vinogradarskim potencijalom u Vinogradarskom registru, obveze proizvođača i rokove za izvještavanje o proizvodnji, prometu, zalihama grožđa i vina i upravljanju s nusproizvodima, obrasci za obvezne registre, propisuju se obrasci u nacionalnom postupku zaštite vina kao zaštićene oznake izvornosti, obrasci i načini prijave, promjena specifikacija zaštićene oznake i tradicionalnog izraza, obrasci zahtjeva za odobrenje, izmjenu, prigovor ili odustajanja od zahtjeva u postupku zaštite na razini Europske unije. Objavljivanje Pravilnika o vinogradarstvu nužno je kako bi se što prije omogućila postupanje po odredbama predmetnog Pravilnika koji je u skladu s odredbama Zakona o vinu koji je stupio na snagu 1. travnja 2019. godine („Narodne novine“ broj 32/19). Zakon o vinu značajno veću ulogu stavlja pred vinske nadzornike i njihovu prisutnost na terenu koju treba uspostaviti Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Jednako tako je značajno povećana uloga Regionalnih organizacija vinogradara i vinara te Savjeta za vinarstvo u određivanju važnih pitanja i dodatnih nacionalnih pravila za vinogradarstvo, predlaganja preporučenih i autohtonih kultivara te uspostave povijesnih vinogradarskih položaja. Donošenje propisa u skladu s odredbama Zakona o vinu bilo je predviđeno u roku od dvije godine no zbog pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 došlo je do otežanih okolnosti u organizaciji rada nadležnog ministarstva s ostalim dionicima u procesu izrade propisa. Osim navedenog u službi nadležnoj za sektor Vinarstva dogodile su se kadrovske i organizacijske promjene. U trenutku kada su se uvjeti ispunili nadležno ministarstvo pristupilo je izradi propisa s imenovanim članovima Povjerenstva. U razdoblju nakon 1. travnja 2019. bio je u izradi propis kojim se uređuje područje službenih kontrola, a kojim se u dijelu propisuju odredbe vezane uz službene kontrole vina i vinskih proizvoda koji je donesen 7. svibnja 2021. godine stoga se u izradi ovoga Pravilnika uzelo u obzir neophodna usklađivanja s uredbama vezanim s ovim propisom. Novim provedbenim okvirom se dosadašnjih 18 provedbenih propisa u cijelosti stavlja van snage donošenjem novih pravilnika, a područje vinogradarstva i vinarstvo se uređuje s dva provedbena propisa, jer su najvažniji uvjeti propisani vrlo detaljno delegiranim i provedbenim uredbama EU.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.3.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19852