Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih životinjskih vrsta na pastrvskim ribnjacima

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore za štete od raznih životinjskih vrsta na pastrvskim ribnjacima, a u skladu sa Smjernicama za ispitivanje državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture i prethodnog odobrenja od strane Europske komisije. Potpora na temelju ovoga Pravilnika podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava ovlaštenicima povlastice/dozvole za akvakulturu zbog šteta i/ili izgubljene dobiti koje trpe od raznih životinjskih vrsta na pastrvskim ribnjacima. Iznos potpore obračunava se sukladno izračunu i uputama iz Priloga I. Pravilnika, a najviši iznos koji se može dodijeliti na temelju ovoga Pravilnika na godišnjoj razini određuje se Odlukom o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu državne potpore za štete od raznih životinjskih vrsta na pastrvskim ribnjacima koju donosi ministrica poljoprivrede.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.2.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23187