Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovu jegulje (Anguilla anguilla)

Prijedlog Pravilnika o ribolovu jegulje izrađen je na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1. i 5. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 62/2017, 14/2019 i 30/23) . Pravilnikom se uzimaju u obzir odredbe Preporuke Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja GFCM/42/2018/1 o višegodišnjem planu upravljanja za jegulju u Sredozemnome moru i GFCM/45/2022/1 o višegodišnjem planu upravljanja za jegulju u Sredozemnome moru, kojom se mijenja Preporuka GFCM/42/2018/1. Slijedom svega navedenog, prijedlog Pravilnika sadrži odredbe kojima se propisuje ribolov jegulje, prijava ulova jegulje, iskrcaj jegulje te uvjeti i kriteriji za izdavanje Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru stajaćim kogolom – tratom za lov jegulje i stajaćim parangalom.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24835