Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Školske sheme (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi se kao dokument kojim se u prijelaznom razdoblju, do donošenja izmjena Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme za razdoblje od 2017. do 2023. (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija), postojeći programski okvir Školske sheme nastoji dodatno uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije, a ujedno se nastoji i poboljšati sama provedba Školske sheme. Osim izmjena korektivnoga karaktera vezanih uz rokove za iskaz interesa osnivača i dobavljača, jasnijeg definiranja proizvoda prihvatljivih za nabavu i distribuciju s obzirom na njihovu dosadašnju razinu potražnje od strane škola, najznačajnija novost koju donosi Pravilnik odnosi se sadržaj novoga članka 12.a.: „Cijene prihvatljivih proizvoda koji se isporučuju u okviru školske sheme“. Uvrštavanje navedenoga članka posljedica je potrebe da se u provedbu Školske sheme u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom i. Uredbe (EU) br. 39/2017 uvedu mehanizmi kontrole sa svrhom zaštite financijskih interesa EU te da se ujedno racionalizira utrošak financijskih sredstava kroz kontrolu prihvatljivosti cijena proizvoda koji se distribuiraju u škole.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.8.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14599