Savjetovanje s javnošću o Programu potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja

Programom potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja Ministarstvo poljoprivrede namjerava dodijeliti namjenska, bespovratna sredstva potpore organizatorima skupova u područjima na koje se program odnosi. Provedbu predmetnog Programa se planira provesti Javnim natječajem za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti koje su predmet ovog Javnog natječaja, uz pokroviteljstvo ili sufinanciranje Ministarstva poljoprivrede ako to zatraži podnositelj, a Ministarstvo poljoprivrede odobri. Cilj ove potpore je poticanje informiranja, promocije, razmjene znanja, inovacija i dostignuća o poljoprivredi, prehrani i šumarstvu, domaćih proizvoda, zaštiti zdravlja biljaka ili životinja, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje. U okviru planiranog Javnog natječaja sufinanciraju se: a) organizacija znanstveno-stručnih skupova iz područja poljoprivrede, proizvodnje i prerade, sigurnosti i kvalitete hrane, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja b) organizacija gospodarskih skupova (sajmova i izložbi) u vezi s poljoprivredom, proizvodnjom i preradom proizvoda, prehranu i ruralni razvoj c) organizacija lokalno-tradicijskih skupova (manifestacija) za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.8.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21557