Program potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Tema savjetovanja je: Program potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Opis savjetovanja: Uzgajivači goveda u sustavu krava-tele u Republici Hrvatskoj u posljednje tri godine značajno su oštećeni pojavom zaraznih bolesti koje su značajno narušile proizvodni potencijal na njihovim poljoprivrednim gospodarstvima, uslijed čega su proizvođači u uzgoju smanjili broj rasplodnog podmlatka namijenjenog obnovi stada na vlastitom gospodarstvu. Posljedica ovih okolnosti bilo je izlučivanje većeg broj krava zbog čega je znatno narušen proizvodni potencijal u stadima uzgajivača te im je to prouzročilo značajne ekonomske gubitke. Uslijed svega navedenog u Republici Hrvatskoj je u prethodne tri godine došlo do značajnog pada broja krava, a posljedično i podmlatka za obnovu stada te uzgajivači goveda nisu imali na raspolaganju dovoljan broj rasplodnog podmlatka i nisu bili u mogućnosti ponovo uspostaviti svoj proizvodni potencijal u odnosu na razdoblje prije nastupa ovih izvanrednih okolnosti. Osobito su ovim pogođena obiteljska poljoprivredna gospodarstva i farme koja su po strukturi male i srednje veličine u rangu mikro i malih poduzeća i koja čine većinu od ukupnog broja proizvođača goveđeg mesa u Republici Hrvatskoj. Uzgoj ovaca i koza u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju no provedba uzgojno selekcijskog rada i stvaranje novih generacija životinja visoko vrijednih osobina još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini. Danas se u Republici Hrvatskoj uzgaja oko 650.000 ovaca i oko 65.000 koza od čega je svega 40.794 uzgojno valjanih ovaca i 6.838 uzgojno valjanih koza. Broj uzgojno valjanih ovaca i koza se smanjuje u posljednjih desetak godina i ima daljnju tendenciju smanjivanja. Uvođenjem potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza može se očekivati veći interes za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih ovaca i koza što podrazumijeva plansko vođenje uzgoja, povećanje proizvodnje uz smanjenje troškova, izbjegavanje uzgoja u srodstvu i pojave genetskih anomalija, odnosno stvaranje genetskog potencijala veće proizvodne učinkovitosti u proizvodnji mesa i mlijeka. Uzgoj izvornih pasmina peradi od kojih su u Republici Hrvatskoj priznate Zagorski puran i kokoš pasmine Hrvatica od iznimne je važnosti za razvoj ruralnog područja, ali i za osiguranje dohotka stanovništva te njihov ostanak na tim područjima. Zajedničko je ovim pasminama da su dio tradicijske kulture određenog podneblja, kasnozrele su i dugovječne, dobre plodnosti, skromnih hranidbenih zahtijeva, izdržljive i otporne na bolesti, te vrlo prilagodljive različitim životnim uvjetima, a osobito uvjetima područja na kojima se uzgajaju.Potpora za uzgoj u matičnim jatima ove dvije pasmine peradi, omogućit će veći interes uzgajivača za njihovim uzgojem, a što je naročito značajno budući da ove pasmine imaju poseban značaj u očuvanju biološke raznolikosti te kao takve predstavljaju nacionalno genetsko naslijeđe.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8864