Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i načinu obilježavanja divljači

Tema savjetovanja je: Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i načinu obilježavanja divljači

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac Potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova te obrazac evidencije prometa divljači, način obilježavanja krupne divljači, način izdavanja evidencijskih markica te vođenje evidencije o izdanim i iskorištenim evidencijskim markicama za obilježavanje krupne divljači. Pravilnik se donosi na temelju članka 75. stavka 11. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 99/18). Obveza donošenja predmetnog pravilnika sadržana je u odredbama članka 100. stavka 2. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18.) i usklađivanja s odredbama Direktive 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.12.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9855