Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prijavi bolesti životinja

Člankom 13. stavkom 5. Zakona o zdravlju životinja („Narodne novine“ br. 152/22 i 154/22) određeno je da način praćenja, obavješćivanja i izvješćivanja, uključujući i komunikaciju između svih relevantnih tijela o pojavi bolesti životinja, pravilnikom propisuje ministar. Predmetnim zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja. Pravilnik o prijavi bolesti životinja propisuje postupanje i komunikaciju Ministarstva poljoprivrede, tijela nadležnih za zdravlje ljudi, tijela nadležnih za zaštitu prirode, subjekata, veterinara, ovlaštenih veterinara, Državnog inspektorata, službenih i nacionalnih referentnih laboratorija i drugih relevantnih pravnih i fizičkih osoba, u slučajevima postojanja razloga da je među životinjama prisutna zarazna bolest, potvrde sumnje na bolest držanih i divljih životinja, isključivanja bolesti životinja, potvrde bolesti životinja itd.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.5.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23919