Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2019.godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) („Narodne novine“, broj 13/19) reguliraju se maksimalni ribolovni kapacitet u 2019. godini, vremenska ograničenja korištenja pojedinih alata, raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2019. godini te osnovna pravila vezana uz prilov. Prijedlogom dopune Pravilnika uvode se odredbe vezane uz maksimalni uzgojni kapacitet te maksimalnu ulaznu količinu divljih tuna koja može biti stavljena u uzgojne kaveze u Republici Hrvatskoj što proizlazi iz ICCAT Preporuke 18-02. Ovom dopunom uvodi se i odredba o maksimalnoj ulaznoj količini divljih tuna iz ulova ostvarenog u okviru kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj po pojedinom nositelju dozvole za akvakulturu u 2019. godini.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.5.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10950