Savjetovanje s javnošću na nacrt Pravilnika o Upisniku trgovaca voćem i povrćem

Upisnik trgovaca voćem i povrćem predstavlja bazu podataka trgovaca u smislu članka 10. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011, za čije je funkcioniranje nadležno Ministarstvo poljoprivrede (utemeljenje i održavanje baze), što podrazumijeva koordinacijsku, kao i logističku funkciju. Inspekcijsko tijelo je Državni inspektorat, u okviru kojeg djeluje poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija koje provode inspekcijski nadzor i kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima. Od pravilnika se očekuje da redefinira odnose i obveze dionika vezane za Upisnik sa svrhom unaprjeđenja sustava kontrole usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima, ali i kontrole prometa voćem i povrćem općenito, što će u konačnici omogućiti bolji nadzor količina i kvalitete voća i povrća na unutarnjem tržištu Republike Hrvatske.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.7.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16822