Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za 2021. godinu

Kroz ovaj program planira se korisnicima programa sufinancirati realizirana analiza sjemena soje proizvedenog u RH na prisutnost genetski modificiranih organizama u 2021. godini. Korisnici sredstava ovog Programa su dobavljači sjemena soje upisani u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena koji dorađuju sjemensku soju, a proveli su analize na prisutnost GMO u HAPIH-u, odnosno u službenom laboratoriju za GMO u skladu s odredbama Zakona o genetski modificiranim organizmima. Hrvatska je u 2021. godini ostvarila povijesno najveće certificirane količine sjemena soje, a sa 11.223 t treći smo u EU po certificiranim količinama. Soja je jedina biljna vrsta kod koje domaća proizvodnja sjemena zadovoljava u potpunosti domaće potrebe za sjemenom uz napomenu kako višak od 20-30% sjemena soje zbog svoje visoke kvalitete završi izvan teritorija RH. Stoga je cilj ovog Programa omogućiti označavanje sjemenske soje proizvedene u Republici Hrvatskoj oznakom „slobodna od genetski modificiranih organizama“. Na taj način primarni poljoprivredni proizvođači na jednostavniji način mogu odabrati upravo sjeme soje koje će im osigurati proizvodnju kultura slobodnih od genetski modificiranih organizama. Provedbom Programa osigurat će se dostatnost sigurne i kvalitetne sirovine za domaću stočarsku i peradarsku proizvodnju, razvoj sjemenarstva soje u RH, poticanje izvoza sjemena soje, osnaživanje domaćih oplemenjivačkih programa soje kao i izvoz merkantilnih roba po stabilnim i u pravilu višim cijenama.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.11.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19040