Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2020. godinu

Sukladno članku 39. stavku 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18), Vlada Republike Hrvatske odlukom donosi Programe državnih potpora koje priprema Ministarstvo poljoprivrede temeljem EU propisa kojima se uređuju pravila za državne potpore. Sukladno članku 21. stavku 4. mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi dio su Programa državnih potpora iz članka 39. Zakona i u skladu su s Uredbama Komisije (EU) br. 1408/2013, 2019/316 i 1407/2013. Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2019. godinu donesen je Odlukom Vlade RH u ožujku 2019. godine. Kako bi se osigurao kontinuitet državne potpore za iznimno osjetljive sektore u 2020. godini (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan, maslinovo ulje) kao i mjere državne potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja (IZVK), potrebno je donijeti Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2020. godinu kojim se utvrđuju mjere, ciljevi, uvjeti, korisnici i financijske omotnice za provedbu navedenih mjera u 2020. godini.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.2.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13333