Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Predmet savjetovanja je nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta. Nacrtom prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta propisuje se način i dokazi za upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD kojeg koristi poljoprivrednik u slučajevima: • ako je Republika Hrvatska suvlasnik poljoprivrednog zemljišta a zemljište koje je predmet upisa u ARKOD nije u odobrenom Programu raspolaganja • ako je poljoprivrednik upisan u zemljišnim knjigama ili katastru kao suvlasnik poljoprivrednog zemljišta, koristi zemljište dulje od pet godina a ostali suvlasnici su nepoznatog prebivališta/boravišta te nitko od suvlasnika nije vodio postupke kojima se osporava korištenje posjeda zemljišta • ako poljoprivrednik koristi poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na temelju isteklog ugovora o zakupu ili nekom drugom obliku raspolaganja a za isto jedinica lokalne samouprave nije provela javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u skladu s odredbama važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu • ako se za poljoprivredno zemljište koje je predmet upisa u ARKOD vodi postupak prema propisu kojim se uređuje naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine • ako je javni šumoposjednik Hrvatske šume d.o.o. izdao odluku o davanju u kratkoročni zakup šumskog zemljišta u vlasništvu države u svrhu pašarenja.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23784