Prijedlog pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede

Pravilnikom o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se detaljne odredbe vezane uz upis u Upisnik ekoloških subjekata, priznavanje skupina subjekata, postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela, pravila proizvodnje u ekološkoj poljoprivredi, odobravanje izuzeća od pravila proizvodnje, postupci kontrolnih tijela u okviru provedbe službenih kontrola ekološke proizvodnje i proizvoda, izvještaji o provedenoj kontroli, katalog korektivnih mjera, detaljne odredbe o bazi podataka o ekološkom sjemenskom i sadnom materijalu, rokove za dostavu podataka i razmjenu informacija unutar kontrolnog sustava ekološke poljoprivrede, prikupljanje podataka o dostupnosti biljnog reprodukcijskog materijala za ekološku proizvodnju, životinja iz ekološkog uzgoja i juvenilnih životinja iz ekološke akvakulture, granične prijelaze za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja, te izgled nacionalnog znaka za označavanje ekoloških proizvoda. Ministarstvo poljoprivrede ima zadaću pratiti izmjene europskih i nacionalnih propisa, te pripremati i donositi nove propise iz ovoga područja. Ministarstvo poljoprivrede ima zadaću izvještavati nadležne EU službe i osigurati vjerodostojnost hrvatskog kontrolnog sustava ekološke proizvodnje, odnosno ovlašćuje kontrolna tijela, prati pravilno obavljanje zadaće koje su im prenesene, organizira revizije ili inspekcije kontrolnih tijela, a ako se na temelju revizije ili inspekcije utvrdi da ovlašteno tijelo ne obavlja pravilno svoje zadaće može povući dato ovlaštenje. Dio zadaća nadzora sustava obavlja nadležna poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata, a nadležnost za vođenje Upisnika ekoloških subjekata i provedbu upisa subjekata ima Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Pravilnik se donosi na temelju članka 101. stavka 2., članka 102. stavka 21. i 22., članka 104. stavka 6., članka 105. stavka 8., članka 106. stavka 3., članka 108. stavka 9. i članka 112. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21). Donošenje je uvjetovano početkom primjene Uredbe (EU) 2018/848, a u odnosu na dosadašnji propis ovaj Pravilnik sadrži odredbe vezane uz nove aktivnosti koje se uključuju u kontrolni sustav i nove grupe proizvoda kako su propisane Uredbom (EU) 2018/848, priznavanje skupine subjekata, detaljnije propisan postupak promjene kontrolnog tijela, detaljnije propisane elemente za procjenu rizika od nesukladnosti subjekata u ekološkoj proizvodnji, kao i prilagodbu zakonske osnove iz kataloga mjera. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke proizvodnje (Narodne novine, broj 11/20).

Savjetovanje je otvoreno do: 1.7.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20997