Savjetovanje s javnošću za Obrazac Prethodne procjene za Prijedlog Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac Prethodne procjene za Prijedlog Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Prijedlogom zakona propisuje se prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija od 2. kolovoza 2018. godine pripajanje Hrvatske agencije za hranu i dio Hrvatske poljoprivredne agencije s Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo, koji nastavlja poslovati pod nazivom Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Drugi dio poslova i radnika Hrvatske poljoprivredne agencije preuzima Ministarstvo poljoprivrede. Potrebno je izraditi zakon kojim se uređuje pripajanje ustanova, naziv i djelatnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8600