Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4, podmjere 4.3., tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2020.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Opis savjetovanja: Dana 1. siječnja 2018. godine stupila je na snagu Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 132/2017). Kako bi se Pravilnik o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ („Narodne novine“, broj 106/2015, 65/2017 i 77/2017) uskladio s navedenom Odlukom potrebno je izmijeniti Prilog V. - Kriteriji odabira.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8292