Savjetovanje s javnošću za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s Konačnim prijedlogom Zakona

Tema savjetovanja je: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s Konačnim prijedlogom Zakona.

Opis savjetovanja: Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s Konačnim prijedlogom Zakona. U skladu s Nacionalnim programom reformi 2018. kojim je određena mjera 1.3.3. Racionalizacija sustava pravnih osoba s javnim ovlastima, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela Zaključak KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2, kojim se prihvaća Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te se zadužuju nadležna tijela državne uprave za provedbu svih aktivnosti radi provedbe navedenog akta. Predložene izmjene u skladu su s navedenim Zaključkom Vlade Republike Hrvatske. Promjena naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu, pripajanje Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje te pripajanje Hrvatskog centra za razminiranje Ministarstvu unutarnjih poslova će stvoriti pretpostavke za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje poslova. Ovim se Zakonom usklađuju se pojedine odredbe Zakona koje sadrže nazive institucija koji se mijenjaju s obzirom da pojedine institucije navedene u Zakonu promijenile naziv, ukidaju se ili njihove poslove preuzimaju druge institucije.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8984